محصولات ضد انفجار

کلید و پریز ضد انفجار
انواع کلید و پریز و سوکت پلاگ ضد انفجار مختص مناطق zone 0 – 1 – 2

مهتابی ضد انفجار
انواع مهتابی باکالیت و فلزی ضد انفجار مختص مناطق zone1 – 2

چراغ ضد انفجار
چراغ ضد انفجار و انواع روشنایی ضد انفجار شامل انواع پروژکتور و هندلامپ و چراغ بازرسی مختص مناطق zone 1 – 2

گلند ضد انفجار
گلند ضد انفجار آرموردار و بدون آرمور همراه با تبدیل ضد انفجار مختص مناطق zone 0 – 1 – 2

باکس ضد انفجار
باکس ضد انفجار آلومینیوم، استنلس استیل و باکالیت مختص مناطق zone 0 – 1 – 2

 

بالاست ضد انفجار
بالاست ضد انفجار برای انواع روشنایی متال هالیدف بخار سدیم و بخار جیوه – مختص مناطق zone 1 – 2

الکتروموتور های ضد انفجار
با توجه به جنس و نوع گازها، الکتروموتور ضد انفجار با ZONE ها و GROUPهای خاص انتخاب می شوند.

آژیر ضد انفجار
آژیر ضد انفجار در رنگ های قرمز، سبز،زرد، آبی مختص مناطق zone 1 – 2