پی ال سی 300 -SIMATIC S7

 

این نوع از کنتـرل ها با کارکرد متنوع قابلیت استفاده در صنایع نسبتا بزرگ و دستگاهای مختلف را داراست . سرعت بالا و قابلیت برنامه نویسی پیچیده و از کاربردی ترین هزینه پایین ,این نوع از کنترل تا این نوع از کنترلها قابلیت استفاده در مقاصد مختلف را داشته باشندکننده ها را به یکی تجهیزات در صنعت تبدیل کرده است. ماژولار بودن و قابلیت توسعه باعث شده است

تعدای از کدهای موجود در انبار پایش کنترل :