پی ال سی 400 – SIMATIC S7

 

قدرتمند ترین کنترلر خانواده زیمنس میباشد که در صنعت نفت ،گاز،سیمان وپتروشیمی کاربرد بیشتری دارد.

 

تعدادی از CPUهای S7400 عبارتند از:

 

6ES7 412-1XJ05-0AB0  288KB WORKING MEMORY MPI/DP
6ES7 414-2XK05-0AB0 1MB WORKING MEMORY MPI/DP 12MBIT/S2.INTERFACE PROFIBUS DP
6ES7 414-4HM14-0AB0  1.4MB MEMORY  1MPI/DP,1DP AND 2 FOR SYNC MODULES
6ES7 416-2XN05-0AB0   5.6MB WORKING MEMORY MPI/DP 2.INTERFACE PROFIBUB DP
6ES7 417-4HT14-0AB0   1MPI/DP 1DP  A.2FOR SYNC MODULES 20MB MEMORY

تعدای از کدهای موجود در انبار پایش کنترل :