آشنایی با Simatic S5

 

به گفته نمایندگی زیمنس این PLC ها زیمنس  قدیمی هستند و از چرخه ی تولیداتوماسیون صنعتی زیمنس خارج شده اند .

بطور کلی , انواعمختلفی دارند که برخی مانند اتوماسیون زیمنس  S5-90U یا S5-95U بصورت Compact بوده و حوزه ی عملکرد محدود دارند و برخی دیگر ماننداتوماسیون صنعتی زیمنس  S5-100U  و S5-115U ماژولار بوده و برای سیستم های کنترلی با ابعاد متوسط بکار میروند.

برای حوزه های عملکرد وسیع, PLC های دیگری با نام های S5-135U و S5-155U از این خانواده عرضه  شده اند. برنامه نویسی PLC های فوق با نرم افزار Step5 انجام میگیرد.