ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

کلید هوایی

ردیف شماره سفارش
1 3WL111O-2CB32-1AA2 1000A
2 3WL1112-2CB32-1AA2 1250A
3 3WL1116-2CB32-1AA2 1600A
4 3WL1220-2CB32-1AA2 2000A
5 3WL1225-2CB32-1 AA2 2500A
6 3WL1232-3CB32-1 AA2 3200A
7 3WL1106-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 630A VERSION LSING
8 3WL1116-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 1600A VERSION LSING
ردیف شماره سفارش
1 3WL9111-0AF03-0AA0 MOTOR 110 AC/DC
2 3WL9111-0AB01-0AA0 KNIFE STRIP
3 3WL9111-0AB03-0AA0 MANUAL PLUG SIGUT
4 3WL9111-0AD01-0AA0 SHUNT 24VDC
5 3WL9111-0AD05-0AA0 SHUNTIIOV DCIAC
6 3WL9111-0AD06-0AA0 SHUNT22QV ACIDC
7 3WL9111-0AE05-0AA0 UNDERVOLTAGE22OVAC/DC
8 3WL9111-0AF04-0AA0 MOTOR DRIVE22OVIC/DC
9 3WL9111-0AG01-0AA0 AUXILIARY
ردیف شماره سفارش
1 3WX3651-1JK00 SHUNT 220 V AC/DC
2 3WX3653-1JK00 UNDERVOLATGE 220V AC/DC
ردیف شماره سفارش
1 3WL111O-2CB32-1AA2 1000A
2 3WL1112-2CB32-1AA2 1250A
3 3WL1116-2CB32-1AA2 1600A
4 3WL1220-2CB32-1AA2 2000A
5 3WL1225-2CB32-1 AA2 2500A
6 3WL1232-3CB32-1 AA2 3200A
7 3WL1106-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 630A VERSION LSING
8 3WL1116-2DG36-4GA4-Z C20 C22 C26 T40 K07 R15 1600A VERSION LSING
ردیف شماره سفارش
1 3WL9111-0AF03-0AA0 MOTOR 110 AC/DC
2 3WL9111-0AB01-0AA0 KNIFE STRIP
3 3WL9111-0AB03-0AA0 MANUAL PLUG SIGUT
4 3WL9111-0AD01-0AA0 SHUNT 24VDC
5 3WL9111-0AD05-0AA0 SHUNTIIOV DCIAC
6 3WL9111-0AD06-0AA0 SHUNT22QV ACIDC
7 3WL9111-0AE05-0AA0 UNDERVOLTAGE22OVAC/DC
8 3WL9111-0AF04-0AA0 MOTOR DRIVE22OVIC/DC
9 3WL9111-0AG01-0AA0 AUXILIARY
ردیف شماره سفارش
1 3WX3651-1JK00 SHUNT 220 V AC/DC
2 3WX3653-1JK00 UNDERVOLATGE 220V AC/DC

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما