ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

اتوماسیون صنعتی در صنایع، حافظ جان انسان ها

اتوماسیون از مکانیزه کردن خط تولید صنایع نیز یک گام جلوتر است  و نیروی انسانی را به طور کامل حذف نموده است و تمام مراحل به صورت کاملا خودکار و با برنامه های هوشمند و با استفاده از ابزار دقیق اندازه گیری های مختلف مورد نیاز در مسیر تولید انجام می‌شود. بیشترین کاربرد اتوماسیون صنعتی در کارخانه ها و در بخش هایی است که مسیر تولید بسیار پیچیده و دشوار است و احتمال بروز خطر های فراوانی انسان را تهدید می کند. اتوماسیون صنعتی در این بخش ها با استفاده از برنامه های هوشمند  و رایانه های که کاملا تمام مسیر تولید را  تحت نظر دارد، خطر ها را به صفر رسانده است و بدون حضور انسان در این بخش ها  فراورده را تولید و تمام تست های لازم در مورد آن با ابزار دقیق انجام می شود. سیستم سنجش با استفاده از وسایل مختلف انجام می شود و حضور انسان ها در این بخش لازم نیست زیرا تمام مراحل به صورت کاملا پیشرفته با کمک ربات ها و دستگاه ها انجام می شود.

اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی در صنایع، حافظ جان انسان ها

انواع خطر های مهار شده برای انسان با اتوماسیون

از صنایعی که می توان با کمک اتوماسیون خطرهای بسیار جدی را از انسان ها دور کرد صنایعی مانند صنایع پتروشیمی و یا کارخانه های تولید کننده مواد اتمی می باشد. خطر های انفجار و یا آتش سوزی و یا ورود مواد به داخل بدن انسان و ایجاد بیماری های سخت به مرور زمان از عواقب کارکردن در صنایع و مشاغل سخت می باشد. در واقع مشاغلی که به طور مستقیم نیروی انسانی فعالیت می‌کند خطرهای گوناگونی در کمین افراد مشغول به کار وجود دارد به عنوان مثال خطر برق گرفتگی و یا افتادن از ارتفاع ، مواد منفجره و پرتاب مواد و… زمانی که کار ها را ماشین و ربات به جای انسان انجام می دهد امنیت برای نیروی انسانی فراهم می شود و این به منزله بیکار شدن افراد شاغل نخواهد بود. اتوماسیون با کمک برنامه ها و سیستم سنجش به هم متصل  تمام مسیر تولید در صنایع پر خطر را کنترل می کند. دستگاه های تمام اتوماتیک مواد را تولید کرده و با سنجش از راه دور تمام اندازه گیری های مرتبط با این ماده را بدون دخالت هیچگونه دستی انجام می دهد. برای اندازه گیری درجه حرارت مواد و دیگر پارامتر ها از ابزار دقیق استفاده می شود و در کنار تمام این وسایل حسگرهایی برای کنترل این شاخص ها استفاده می گردند.

اتوماسیون

انواع خطر های مهار شده برای انسان با اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی شامل چه بخش هایی می باشد؟

اتوماسیون صنعتی که موجب امنیت در مشاغل پر خطر صنعتی می شود شامل مجموعه ای از عوامل است که در کنار یکدیگر  موجب حذف نیرو انسانی و عملیات کاملا خودکار در صنایع می شود. می توان به طور مختصر  قسمت های تشکیل دهنده سیستم خودکار کارخانه ها  شامل شبکه عصبی ، سیستم کنترل توزیع شده، کنترل کننده منطقی و قابل برنامه ریزی، کنترل کننده خودکار، رابط بین انسان و ماشین ها، ابزار دقیق و… می باشد. این سیستم  ها به دو شکل پیوسته و گسسته در صنایع وجود دارند و در شرایط پیوسته تمام مسیر عملیات باید بدون وقفه و جابجایی مراحل انجام شود مانند صنایع غذایی ولی در برخی صنایع اتوماسیون به صورت گسسته نیز امکان دارد  و می توان مسیر های کار را تغییر داد و دوباره به حالت اولیه برگرداند مانند خط تولید در صنایع خودرو سازی، مساله قابل توجه این است که  در دو حالت  به دلیل ایجاد امنیت کار برای انسان ها  و شاغلین در این صنایع اتوماسیون بسیار مورد قبول و لازم  می باشد. ماشینی شدن صنایع به دلیل بخش های کنترل کننده هم ایمنی و هم دقت کار را بسیار افزایش خواهد داد.

اتوماسیون

اتوماسیون صنعتی شامل چه بخش هایی می باشد؟

برچسب ها: اتوماسیون صنعتی،ابزار دقیق،امنیت کار،سیستم سنجش،صنایع پترو شیمی

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما