ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

کلید کمپکت

ردیف شماره سفارش
1 3VL1702-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=16-20A
2 3VL1703-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=25-32A
3 3VL1704-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=32-40A
4 3VL1705-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=40-50A
5 3VL1706-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=50-63A
6 3VL1708-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=63-80A
7 3VL1710-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=80-100A
8 3VL1712-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=100-125A
9 3VL1716-1DD33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=125-160A
10 3VL3720-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=160-200A
11 3VL3725-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=200-250A
12 3VL4731-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=250-315A
13 3VL4740-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=320-400A
14 3VL5750-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=400-500A
15 3VL5763-1DC36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=500-630A
16 3VL6780-1AB36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=320-800A ETU 10-LI
17 3VL6780-1AE36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=320-800A ETU 20-LSI
18 3VL7710-1AB36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=800-1000A ETU 10-LI
19 3VL7710-1AE36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=800-1000A ETU 20-LSI
20 3VL7712-1AB36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=500-1250A ETU 10-LI
21 3VL7712-1AE36-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=500-1250A ETU 20-LSI
22 3VL2706-1DC33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=350-63A
23 3VL2708-1DC33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=63-80A
24 3VL2710-1DC33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=80-100A
25 3VL2712-1DC33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=100-125A
26 3VL2716-1DC33-0AA0 3POLE*ICU=55KA /*IR=125-160A
ردیف شماره سفارش
1 8UC6161-1BD10 DOOR-COUPLING ROTARY OPER.METCH .SIZE 1 HANDLE, BLACK
2 3VL93600-3HF04 ROTARY DRIVE*VL160X,VL160,VL250* ,EXTENDED FITTING DOORS/COVERS,CMPL.
3 3VL9400-1SC00 SHUT REL 24V DC*VL16X, VL160,VL250, VL400*RIGHT POLE
4 3VL9400-1SK00 SHUNT REL 110 - 127 V DC*VL160X, VL160, VL250, VL400,RIGHT POLE
5 3VL9400-1SQ00 SHUNT REL 220 - 250 V DC*VLI160X, VL160, VL250, VL400,RIGH TPOLE
6 3VL9400-1ST00 OVERCURRNT RE VL 400*TM, LI*IR=1 60-200A,II=1000-2000A
7 3VL9400-1UH00 UNDERVOLTAGE REL 220 - 250 V AC *vLl160x, VL160, VL250, VL4.00*RIGHT
8 3VL9400-1UP00 UNDERVOLTAGE REL 24 V DC*VL160X, VL160, VL250, VL400*RIGHT
9 3VL9400-2AD00 AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT*VL160X, VL160, VL250, VL400,2HS (1NO+1NC)+1AS(1NO)*N, LEFT(1), RIGHT
10 3VL9400-3HF04 ROTARY DRIVE*VL400, EXTENDED FITTING 000RSICOVERS, CMPL.
11 3VL9800-1ST00 SHUNT RELEASE 208 - 277 V AC *VL630, VL800, VL1250, VL1600,RIGHT
12 3VL94800-1UH00 UNDERVOLTAGE REL 220 - 250 V AC *VLG30, VL800, VL1250, VL1600*RIGHT
13 3VL9800-2AE00 VL630, VL800, VL1250, VL1600,* AUXILIARY/ALARM SWITCH KIT *2HS(1 NO+1 NC)+IAS(1 NO)*N, LEFT(1), RIGHT
ردیف شماره سفارش
1 3VL2716-1AP33-0AA0 ICU4OKA / 415 V AC*ETU10M, LI*IN=160A,IR=64-160A*II=1,25TO11XIN
2 VL3725-1AP36-0AA0 ICU4OKA / 415 V AC*ETU10M, LI*IN=250A, IR=100-250A,II=1,25T011XIN
ردیف شماره سفارش
1 3VF4211-1BK41-0AA0 3-POLE*IR=160-200A, ICU=40KA/415V *ANN*N-REL. 1000-2000A
ردیف شماره سفارش
1 3VF9421 1BH1O 3VF4*UNDERVOLTAGE REL*LEADS *AC 208240V* LEFT-HAND
2 3VF9422-1BB3O 3VF4 * 1 AUXILIARY * LEADS* RIGHT-HAND
3 3VF9422 1NB2O 3VF4 *1 AUXILIARY, 1 ALARM * LEADS * RIGHT-HAND
4 3VF9622 1BB3O 3VF6 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND
5 3VF9622 1BB3O 3VF6 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND
6 3VF9622 1CB3O 3VF6 *2 AUXILIARY SWITCHES * LEADS*RIGHTHAND
7 3VF9622 1NB2O 3VF6 *1 AUXILIARY, I ALARM * LEADS* RIGHT-HAND
8 3VF9722 1BB3O 3VF7 *1 AUXILIARY SWITCH * LEADS* RIGHT-HAND
9 3VF9722 1CB3O 3VF7 *2 AUXILIARY SWITCHES * LEADS* RIGHT-HAND
10 3VF9722 1NB2O 3VF7 *1 AUXILIARY, I ALARM *LEADS* RIGHT-HAND
11 3VF9723-1EAOO 3VF7*ROTARY DRIVE*COMPLETE *FITTING IN DOOR & COVER

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما