ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

HMI

ردیف نام قطعه کد فنی مشخصات
1 صفحه نمایش لمسی " TP177MICRO 5.7 6AV6640-0CA11-0AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177MICRO FOR SIMATIC S7-200 5.7" BLUE MODE STN DISPLAY CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 MICRO HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
2 صفحه نمایش کلیدی "OP73 3 6AV6641-0AA11-0AX0 SIMATIC OPERATOR PANEL OP 73 3" LC DISPLAY, BACKLIT, WITH GRAPHICS CAPABILITY, MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE, UP TO 1.5MB, CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
3 صفحه نمایش کلیدی "OP77A 5.7 6AV6641-0BA11-0AX1 IMATIC OPERATOR PANEL OP77A BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DIS;L. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UP TO 1,5MB, FOR CONFIGURATION WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
4 صفحه نمایش کلیدی "OP77B 5.7 6AV6641-0CA01-0AX1 SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5 " DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT
5 صفحه نمایش لمسی " TP177B 5.7 6AV6642-0AA11-0AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP 177A 5,7" BLUE MODE STN-DISPLAY, MPI/PROFIBUS-DP INTERFACE, CONFIGURABLE WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP UPWARDS; CONTAINS OPEN-SOURCE-SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE. FOR DETAILS SEE ENCLOSED CD
6 فحه نمایش لمسی رنگی "TP177B 5.7 6AV6642-0BA01-1AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP177B DP BLUE MODE STN-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB INTERFACE PRINTER - INTERFACE SLOT FOR MMCARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
7 فحه نمایش لمسی آبی رنگ "TP177B 5.7 6AV6642-0BC01-1AX1 SIMATIC TOUCH PANEL TP177B DP BLUE MODE STN-DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB INTERFACE PRINTER - INTERFACE SLOT FOR MMCARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
8 صفحه نمایش کلیدی رنگی "OP177B 5.7 6AV6642-0DA01-1AX1 SIMATIC PANEL OP177B PN/DP STN 256 COLOR DISPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE ETHERNET - INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
9 صفحه نمایش کلیدی آبی رنگ "TP177B 5.7 6AV6642-0DC01-1AX1 SIMATIC PANEL OP177B DP LUE MODE STN DIPLAY TOUCH AND KEYS MPI-/PROFIBUS-DP PROTOCOL RS485-/RS422-/USB- INTERFACE PRINTER INTERFACE SLOT FOR MM-CARD CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005
10 صفحه نمایش لمسی "TP277 6 6AV6643-0AA01-1AX0 SIMATIC TP 277 6" TOUCH PANEL 5.7" TFT DISPLAY 4 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD OR HIGHER
11 صفحه نمایش کلیدی "OP277 6 6AV6643-0BA01-1AX0 SIMATIC OP 277 6" OPERATOR PANEL 5.7" TFT DISPLAY 4 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1 CR HIGHER
12 صفحه نمایش کلیدی "MP 277 10 6AV6643-0CD01-1AX1 SIMATIC MP 277 10" TOUCH MULTI PANEL W. RETENTIVE MEMORY 10.4" TFT DISPLAY 6 MB USER MEMORY CONFIG: WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1
13 صفحه نمایش مولتی "MP 277 10 6AV6643-0DD01-1AX1 SIMATIC MP 277 10" KEY MULTIPANEL W. RETENTIVE MEMORY 10,4" TFT DISPLAY 6 MB USER MEMORY CONFIG. WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1
14 صفحه نمایش مولتی "MP 377 12 6AV6644-0BA01-2AX1 SIMATIC MP 377 12" KEY MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007 NEW KEY ALUMINIUM FRONT WITH UNIFORM CLAMPS
15 صفحه نمایش مولتی "MP 377 12 6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 12" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007
16 صفحه نمایش مولتی "MP 377 15 6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 15" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007
17 کارت حافظه 512 مگا بایت 6AV6574-2AC00-2AA1 CF CARD 512 MB
18 پوش باتن پانل 6AV3688-3CD13-0AX0 PUSH BUTTON PANEL PP17 I 16 SHORT-STROKE KEYS 16 SURFACE LED'S, 16 DI AND 16 DO TERMINALS PROFIBUS DP12
19 کارت حافظه 128 مگا بایت 6AV6671-1CB00-0AX2 MMC CARD 128 MB FOR OP77B, OP/TP 177B, OP/TP277, C7-635, MP177/277/377, MOBILE PANEL 177/277
20 CD راهنمای انگلیسی - -
21 جزوه انگلیسی - WINCC FLEXIBLE BOOK
22 نرم‌افزار برنامه‌نویسی - WINCC FLEXIBLE SOFTWARE
23 کابل رابط پانل به PLC پنج متری - (HMI CABLE TO PLC 5M)
24 کابل رابط پانل به کامپیوتر 5 متری - (HMI CABLE TO PC 5M)
25 صفحه نمایش KTP400 MONO PN 3.8 6AV6647-0AA11-3AX0 SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN, 3,8" MONO STN DISPLAY, ETHERNET INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 OR WINCC BASIC V10.5 INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
26 صفحه نمایش KTP600 COLOR PN 5.7 6AV6647-0AD11-3AX0 SIMATIC HMI KTP600 BASIC MONO PN, 5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS, ETHERNET INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 OR WINCC BASIC V10.5 INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
27 صفحه نمایش KTP600 MONO PN 5.7 6AV6647-0AB11-3AX0 SIMATIC HMI KTP600 BASIC MONO PN, 5,7" MONO STN SISPLAY, ETHERNET INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 OR WINCC BASIC V10.5 INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
28 صفحه نمایش KTP600 color DP 5.7 6AV6647-0AC11-3AX0 SIMATIC HMI KTP600 BASIC COLOR DP, 5,7" TFT DISPLAY, 256 COLORS MPI/PROFIBUS DP INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT SP1 CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
29 صفحه نمایش KTP1000 color DP 10.4 6AV6647-0AE11-3AX0 SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR DP, 10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS MPI/PROFIBUS DP INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
30 صفحه نمایش KTP1000 color PN 10.4 6AV6647-0AF11-3AX0 SIMATIC HMI KTP1000 BASIC COLOR PN, 10,4" TFT DISPLAY, 256 COLORS ETHERNET INTERFACE CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT OR WINCC BASIC V10.5 INCLUDED IN STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما