ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

PLC S7 200

PLC&HMI&Instrument
plc  200
کاربرد صنایع ماشین سازی با تعداد ورودی وخروجی های دیجیتال وانالوگ نسبتا بالا

ردیف نام قطعه کد فنی مشخصات ورودی/ خروجی دیجیتال ورودی/ خروجی آنالوگ ولتاژ تغذیه
1 CPU 221, DC ترانزیستوری 6ES7211-0AA23-0XB0 SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT UNIT,DC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO DC,4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION 6 DI DC/4 DO DC - 20.4 TO 28.8V DC
2 CPU 221 AC رله ای 6ES7212-1AB23-0XB0 SIMATIC S7_200,CPU 221 COMPACT UNIT,AC POWER SUPPLY 6 DI DC/4 DO RELAY 4 KB CODE/2 KB DATA,. NOT EXPANSION 6 DI DC/4 DO RELAY - 85 TO 264VAC
3 CPU 222 DC ترانیستوری 6ES7211-0BA23-0XB0 CPU 222 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 8 DI DC/6 DO DC - 20.4 TO 28.8V DC
4 CPU 222 AC رله ای 6ES7212-1BB23-0XB0 CPU 222 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 4 KB CODE/2 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 2 8 DI DC/6 DO RELAY - 85 TO 264VAC
5 CPU 222, DC ترانزیستوری 6ES7214-1AD23-0XB0 CPU 224, COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 14 DI DC/10 DO DC - 20.4 TO 28.8V DC
6 CPU224, AC رله ای 6ES7214-1BD23-0XB0 CPU 224, COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, RELAY, 8/12 KB CODE/8 KB DATA, PROFIBUS DP EXTENDABLE .EXPANSION : 7 14 DI DC/10 DO RELAY - 85 TO 264VAC
7 CPU 224 XP, DC ترانیستوری 6ES7214-2AD23-0XB0 CPU 224XP COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 14 DI DC/10 DO DC 2AI/1AQ 20.4 TO 28.8V DC
8 CPU224XP, AC رله ای 6ES7214-2BD23-0XB0 CPU 224XP COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY 14DI DC/10DO RELAY, 2AI, 1AO, 12/16 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 14 DI DC/10 DO RELAY 2AI/1AQ 85 TO 264VAC
9 85 TO 264VAC 6ES7216-2AD23-0XB0 CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 24DI DC/16 DO DC - 20.4 TO 28.8V DC
10 CPU 226, AC رله ای 6ES7216-2BD23-0XB0 CPU 226 COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS .EXPANSION : 7 24 DI DC/16 DO RELAY - 85 TO 264VAC
11 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 6ES7221-1BF22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 8 DI, 24V DC - -
12 کارت وردی دیجیتال (EM 221) 6ES7221-1BH22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI, 24V DC, SINK/SOURCE INPUT 16 DI, 24V DC - -
13 کارت خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 222) 6ES7222-1BF22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 8DQ, 24 V DC, 8 DQ, 24V DC - -
14 کارت خروجی دیجیتال رله ای (EM 222) 6ES7222-1HF22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A 8DO, (RELAY OUTPUTS) 2A - -
15 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 6ES7223-1BF22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 4 DI / 4 DO, 24 V DC 4 DI / 4 DO, 24 V DC - -
16 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 6ES7223-1BH22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 8 DO DC 24V, 0.75A/POINT SOURCE 8 DI/ 8 DO DC 24 VDC - -
17 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 6ES7223-1BL22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 16DI 24V DC, SINK/SOURCE, 16DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 16 DI / 16 DO, 24 V DC - -
18 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال ترانزیستوری (EM 223) 6ES7223-1BM22-0XA0 SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32DI 24V DC, SINK/SOURCE, 32DO 24V DC, 0.75A/POINT, SOURCE 32 DI /32 DO, 24 V DC - -
19 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 6ES7223-1PM22-0XA0 SIMATIC S7-200, DIGITAL I/O EM 223, FOR S7-22X CPU ONLY, 32 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 32 DO RELAY, 2A/POINT 32 DI /32 DO, RELAY - -
20 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 6ES7223-1PL22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 16 DI 24 V DC, SINK/SOURCE 16 DO RELAY, 2A/POINT 16 DI /16 DO, RELAY - -
21 کارت ورودی/ خروجی دیجیتال رله‌ای (EM 223) 6ES7223-1PH22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 8 DI 24 V DC, SINK/SOURCE, 8 DO RELAY, 2A/POINT 8 DI /8 DO, RELAY - -
22 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 6ES7231-0HC22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, 0 - 10V DC, 12 BIT CONVERTER - 4 AI, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC -
23 کارت ورودی آنالوگ (EM 231) 6ES7231-0HF22-0XA0 SIMATIC S7-200, ANALOG INPUT EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, 0-10V DC, MAX 2AE 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER - 8 AI, MAX 2AE 0-20MA, , 0-10VDC -
24 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 6ES7232-0HB22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 2 AQ, +/- 10V DC, 12 BIT CONVERTER - 2AQ, 4-20MA, 0-20MA, 0-10VDC -
25 کارت خروجی آنالوگ (EM 232) 6ES7232-0HD22-0XA0 SIMATIC S7-200, ANALOG OUTPUT EM 232, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AQ, +/- 10V DC, 0..20MA 12/11 BIT CONVERTER - 4AQ, 0-20MA, 0-20MA, 0-10VDC -
26 کارت ورودی/ خروجی آنالوگ (EM 235) 6ES7235-0KD22-0XA0 FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, DC +/-10V; 1AQ, DC +/-10V 12 BIT CONVERTER - 4 AI / 1AQ, 4-20MA 0-20MA, 0-10VDC -
27 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 6ES7231-7PD22-0XA0 T/C INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. - 4AI , TC -
28 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 6ES7231-7PC22-0XA0 SIMATIC S7-200, RTD INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 4AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, 14 GOST, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+SIGN 4AI PT&NI -
29 (EM 231) RTD کارت ورودی آنالوگ 6ES7231-7PB22-0XA0 RTD INPUT MOD. 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 2AI, PT100/200/500/1000/10000 NI100/120/1000, CU10, RESISTANCE 150/300/600 OHM 15 BIT+ SIGN - 2AI , PT&NI -
30 (EM 231) THERMOCOUPLE کارت ورودی آنالوگ 6ES7231-7PF22-0XA0 SIMATIC S7-200, T/C INPUT MOD. EM 231, FOR S7-22X CPU ONLY, 8 AI, +/-80 MV AND THERMOCOUPLE TYPE J,K,S,T,R,E,N; 15BIT+VORZ. - 8AI , TC -
31 (EM 241) MODEM کارت 6ES7241-1AA22-0XA0 MOD MODULE ANALOG MOD, FOR PPI PROTOCOL, MODBUS MASTER/SLAVE PROTOCOL, MESSAGING TO MOBILE OR PAGER, S7-200-TO-S7-200 COMMUNICATION, CALL BACK FUNCTION, PASSWORD - - -
32 (EM 277) PROFIBUS کارت شبکه 6ES7277-0AA22-0XA0 PROFIBUS DP SLAVE MODULE, 9.6KB TO 12MB, 1 PORT, PROFIBUS DP/MPI - - -
33 (CP243-2) AS-INTERFACE کارت شبکه 6GK7243-2AX01-0XA0 CP 243-2 COMMINICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-22X TO AN ASI-INTERFACE WITH MASTER PROFILE M0E/M1E ACC. EXTENDED ASI-SPECIFICATION V2.11 - - -
34 (CP243-1) ETHERNET کارت شبکه 6GK7243-1EX01-0XE0 COMMUNICATIONSPROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT - - -
35 کارت شبکه IT 6GK7243-1GX00-0XE0 SIMATIC NET, CP 243-1IT COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET FTP CLIENT COMMUNICATION, HTTP SERVER, FTP SERVER 8 MB FLASH FILE SYSTEM E-MAIL CLIENT - - -
36 (EM 253) POSITIONING کارت 6ES7253-1AA22-0XA0 253 POSITIONING MODULE, 200 KHZ, FOR CONTROLLING STEPPER OR SERVO DRIVE, OPEN LOOP CONTROL, PROGRAMMING WITH MICRO/WIN - - -
37 صفحه نمایش پیام (TD200) 6ES7272-0AA30-0YA1 SIMATIC S7, TD 200 TEXTDISPLAY FOR S7-200, 2 LINES, WITH CABLE (2.5M) AND MOUNTING ACCESSORIES, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN W/O ATEX CERTIFICATE - - -
38 صفحه نمایش پیام (TD400) 6AV6640-0AA00-0AX1 TD400C TEXTDISPLAY, 4 LINES FOR SIMATIC S7-200 WITH CABLE (2,5M) AND MOUNTING ACCESSORIES WITH CUSTOMIZED FACEPLATE, CONFIGURATION WITH STEP7-MICRO/WIN V4 SP6 - - -
39 باطری نگهدارنده حافظه 6ES7291-8BA20-0XA0 BATTERY MODULE F. LONG-TERM BACKUP OF DATA PLUGGABLE IN MORY SUBMODULE SLOT OF S7-22X CPU - - -
40 64 KB کارت حافظه 6ES7291-8GF23-0XA0 SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 64 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING - - -
41 256 KB کارت حافظه 6ES7291-8GH23-0XA0 SIMATIC S7, MEMORY MODULE MC 291, 256 KBYTES, FOR S7-22X CPU (FROM ..23-0XB0) STORAGE OF PLC PROGRAM, DATA LOGGING, RECIPE HANDLING - - -
42 (پورت USB) S7-200 کابل 6ES7901-3DB30-0XA0 SIMATIC S7-200, USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED - - -
43 (پورت SERIAL) S7-200 کابل 6ES7901-3CB30-0XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO SERIAL PORT OF PC, SUPPORTS FREEPORT AND GSM MODEMS - - -
44 نرم افزار MANUALL COLLECTION CD راهنمای جامع اتوماسیون 6ES7998-8XC01-8YE0 SIMATIC MANULA COLLECTION ON CD-ROM AND DVD, 5 LANGUAGES, ALL MANUALS ABOUT S7-200/300/400, C7, LOGO!, SIMATIC DP, PC, PG, STEP7, ENGINEERING SW, RUNTIME SW, PCS7, SIMATIC HMI, SIMATIC NET - - -
45 جزوه راهنمای برنامه نویسی و سخت‌افزار - راهنمای آموزشی زبان فارسی - - -
46 CD آموزشی S7-200 - 3 عدد CD آموزش گام به گام S7-200 به زبان فارسی - - -
47 کتاب جامع S7-200 - راهنمای آموزشی به زبان فارسی - - -
48 نرم‌افزار MICROWIN , S7-200 - ویرایش چهارم 6ES7810-2CC03-0YX0 SIMATIC S7, STEP7-MICRO/WIN V4.0 SP3, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION E-SW, SW AND DOCU. ON CD, CLASS A, 6 LANG. (G, E, F, I, S, C), EXECUTABLE UNDER WIN2000/XP, REFERENCE-HW:SIMATIC S7-200 - - -
49 نرم‌افزار INSTRUCTION LIBRARY 6ES7830-2BC00-0YX0 SIMATIC STEP7-MICRO/WIN ADD ON: INSTRUCTION LIBRARY V1.1 (USS + MODBUS), FOR STEP7 MICRO/WIN32 V3.2 ON CD-ROM, INCL. ONLINE DOCUM. - - -

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما