ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

سافت استارتر

ردیف شماره سفارش KW
1 3RW3024-1A814 5.5 KW
2 3RW3025-1ABI4 T5 KW
3 3RW3026-IAB14 11 KW
4 3RW3034-IABI4 15 KW
5 3RW3035-1A814 18.5KW
6 3RW3036-IABI4 22 KW
7 3RW3044-IABI4 30 KW
8 3RW3045-IABI4 37KW
9 3RW3046-IABI4 55KW
10 3RW4055-68B44 75 KW
11 3RW4056-68B44 90 KW
12 3RW4073-66644 132KW
13 3RW4074-6BB44 160KW
14 3RW4075-6BB44 200KW
15 3RW4076-6B344 250KW
16 3RW 4453-6BC44 315KW
17 3RW 4454-6BC44 355KW
18 3RW 4455-6BC44 400KW

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما