ما برای ارائه رهبران ارشد بسیار فراتر از تحقیقات برجسته فناوری خود توسعه یافته ایم

مطالب ویژه

تماس با ما

کلید حرارتی

ردیف نام قطعه
1 3RV1021-0EA10v 0.28 - 0.4
2 3RV1021-0FA10 0.35 - 0.5
3 3RV1021-0GA10 0.45 - 0.63
4 3RV1021-0HA10 0.55 0.8
5 3RV1021-0JA10 0.7 - 1
6 3RV1021-0KA10 09 - 1.25
7 3RV1021-1AA10 1.1 - 1.6
8 3RV1021-1BA10 1.4 -2
9 3RV1021-1CA10 1.8 - 2.5
10 3RV1021-1DA10 2.2 -3.2
11 3RV1021-1EA10 2.8-4
12 3RV1021-1FA10 3.5 -5
13 3RV1021-1GA10 4.5 - 6.3
14 3RV1021-1HA10 5.5 - 8
15 3RV1021-1JA10 7- 10 A
16 3RV1021-1KA10 9-12 A
17 3RV1021-4AA10 11 -16A
18 3RV1021-4BA10 14-20
19 3RV1021-4CA10 17- 22
20 3RV1021-4DA10 20-25
21 3RV1031-4AA10 11 -16A
22 3RV1031-4BB10 14-20
23 3RV1031-4DA10 18- 25
24 3RV1031-4EA10 22 -32
25 3RV1031-4FA10 28 -40
26 3RV1031-4GA10 36-45
27 3RV1031-4HA10 40 - 50
28 3RV1041-4FA10 28 -40
29 3RV1041-4HA10 36-50
30 3RV1041-4JA10 45 - 63
31 3RV1041-4KA10 57 -75
32 3RV1041-4LA10 70 - 90
33 3RV1041-4MA10 80- 100
34 3RVI902-1AP0 UNDERVOLTAG,REL*AC 23OV/50HZ AC 240V/60HZ, SIZES00
35 3RVI921IM SIGNALUNQ SWITCH *FOR SIZE S0...S3
ردیف شماره سفارش
1 3RV1011-0AA10 0.11 -0.16
2 3RV1011-0BA10 0.14 -0.2
3 3RV1011-0CA10 0.18 - 0.25
4 3RV1011-0DA10 0.22 - 0.32
5 3RV1011-0EA10 0.28 - 0.4
6 3RV1011-0FA10 0.35 - 0.5
7 3RV1011-0GA10 0.45 - 0.63
8 3RV1011-0HA10 0.55 - 0.8
9 3RV1011-0JA10 0.7-1
10 3RV1011-0KA10 0.9 - 1.25
11 3RV1011-1AA10 1.1 -1.6
12 3RV1011-1BA10 1.4-2
13 3RV1011-1CA10 1.8 - 2.5
14 3RV1011-1DA10 2.2 -3.2
15 3RV1011-1EA10 2.8-4
16 3RV1011-1FA10 3.5-5
17 3RV1011-1GA10 4.5 - 6.3
18 3RV1011-1 HA10 5.5-8
19 3RV1011-1JA10 7 - 10 A
20 3RV1011-1KA10 9-12A
21 3RV1021-0AA10 0.11 -0.16 A
22 3RV1021-0BA10 0.14-0.2
23 3RV1021-0CA10 0.18 - 0.25
24 3RV1021-0DA10 0.22 - 0.32
ردیف شماره سفارش
1 3RA1911-1A LINK MODULE (EL. A. MECH.) *FOR 3RV1.11 A. 3RT1.1., 3RW3,
2 3RA1921-1AA00 CONNECTING MODULE* (EL. A. MECH) *FOR 3RVI.2 AND 3RT1.2, 3RW302
3 3RA1921-1D LINK MODULE (EL. A. MECH.) *FOR 3RV1.21 AND 3RT1.1.
4 3RA1931-1A LINK MODULE (EL. A. MECH.) *FOR.3Rv131 A. 3RT1.3., 3RW3,
5 3RA1941-1A LINK MODULE (EL. A. MECH.) *FOR 3RV1.41 A. 3RT1.4., 3RW3,
6 3RV1901-1A AUXIL. SWITCH, LATERALLY FITT. *1NO + 1NC* SIZE S00,S0, S2, S3
7 3RV1901-1E AUXIL. SWITCH, TRANSVERSE 1NO + 1NC, SIZE S00,S0,S2,S3
ردیف شماره سفارش
1 3VU1300-0MB00 A-RELEASE 0.1 TO 0.16A * N-REL1.9A
2 3VU1300-0MC00 A-RELEASE 0.16A TO 0.24A* N-REL 2.9A
3 3VU1300-0MD00 A-RELEASE 0.24 TO 0.4A*NREL 4.8A
4 3VU1300-0ME00 A-RELEASE 0.4 TO 0.6A*NREL 7.2A
5 3VU1300-0MG00 A-RELEASE 1 TO 1.6A*NREL 19A
6 3VU1300-0ML00 A-RELEASE 6 TO 10A*NREL 120A
7 3VU1300-0MM00 A-RELEASE 10 TO 16A*NREL 190A
8 3VU1300-0NH00 A-RELEASE 2 TO 3.2A*N*RELEASE 38A
9 3VU1300-0NJ00 A-RELEASE 3.2 TO 5A*NRELEASE 60A
10 3VU1300-1MB00 A-REL 0.1 TO 0.16A*N-REL 1.9A*1NO + 1NC
11 3VU1300-1MC00 A-REL 0.16 TO 0.24A*N-REL 2.9A*1NO+1NC
12 3VU1300-1MD00 A-REL 0.24 TO 0.4A*N-REL 4.8A*1NO+1NC
13 3VU1300-1ME00 A-REL 0.4 TO 0.6A*N-REL 7.2A*1NO+1NC
14 3VU1300-1MM00 A-REL 10 TO 16A*N-REL 190A*1NO+1NC
15 3VU1300-1NH00 A-REL 2 TO 3.2A*N-REL 38A*1NO÷1NC
16 3VU1300-1NJ00 A-REL 3.2.TO 5A*N-REL 8A*1NO+1NC

استراتژی پایش

ما یک دیدگاه طولانی مدت و پایدار داریم.
ما همواره به مشتریانمان احترام می گذاریم.
ما همگی بازیکنان یک تیم هستیم.
ما همکاران خود را توسعه میدهیم.
ما نوآوری های پیشرفته ای را توسعه می دهیم.
ما به گسترش کسب و کار والا تر می اندیشیم.
و ما به خودمان احترام میگذاریم.

شبکه های اجتماعی

تماس با ما